Miljöanalyser

Safe Control Materialteknik ombesörjer även analys av olika miljöfarliga ämnen - såsom PAH, PCB och mögel. 

Vänligen läs våra provtagningsinstruktioner. Kontakta oss gärna på 031-65 64 70 om ni har frågor!

För övriga analyser, se vår hemsida (öppnas i nytt fönster).

Priserna avser per prov och inklusive moms.

PCB-analys

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster).

En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller. För analys ber vi er att dela på provet och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen.

Notera att priserna är per prov.

Analys PCB - Normal

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 10-14 dagar.

Analys PCB - Prio

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 4 dagar.

Analys PCB - IL

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 2 dagar.

Kasein

Kasein har använts i flytspackel som bindemedel. Detta kan, om det reagerar på fukt i betonggolv som inte har blivit tillräckligt torkade, avge giftiga gaser.

Kasein i flytspackel - normal

Svarstid: 10 dagar

Kasein i flytspackel - IL

Svarstid: 5 dagar

Radon

Den bästa perioden att mäta radon är under den så kallade eldningssäsongen, mellan 1 oktober och 30 april. Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning. Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat. Långtidsmätning varar under minst 2 månader, gärna 3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar har ett bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss när ni önskar utföra en radonmätning så att vi kan beställa hem dessa.

Radonmätning

Korttids- och långtidsmätning.

Mikrobiologisk analys

Vi ombesörjer analys av mikrobiologiska prov. Tänk på att förpacka proverna i papper, inte plastförpackningar.

Notera att priserna är per prov.

Mögel

Svarstid: 10 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 4 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 2 dagar

PAH-analys

PAH-asfalt, även känt som tjärasfalt, innehåller stenkolstjära. Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor.

Om ni önskar analysera material avseende förekomst av kreosot, PAH 20, ber vi er att kontakta oss.

PAH 16, utökad, 2 dagar

Analys avseende PAH, olja, metaller - krossning

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende förekomst av PAH - ej krossning

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende förekomst av PAH - inkl. krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja, metaller - ej krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja och metaller - inkl. krossning

Kvicksilver (Hg), 4 dagar

Tillägg: Analys avseende kvicksilver (Hg) i samband med PAH-analys.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)