3 av 4 företag brister i att förebygga farligt damm

3 av 4 företag brister i att förebygga farligt damm

Enligt en granskning som Arbetsmiljöverket har gjort hos ca 750 företag brister tre av fyra i säkerhet när det gäller hantering av kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

den 2 november 2005 kom det nya föreskrifter under perioden november 2015 till oktober 2016 gjordes granskningen. Den vanligaste bristen visade sig vara riskbedömningar och åtgärdsplaner, något som ska vara dokumenterade och riskbedömningen måste utföras innan arbetet startar.

Kvartsdamm förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas. Dammet från kvarts, även kallat respirabelt damm, innehåller ytterst små partiklar som, vid inandning, fastnar i lungorna där det kapslas in i ärrvävnad. Med tiden är risken stor att man får följdsjukdomar i form av silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL.

(Bildkälla: Arbetsmiljöverket)

2017-05-29 15:55
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)