Analys av kreosot och tungmetaller

Vi har utökat tjänsterna i vår webbshop med ytterligare analyser.

  • PAH-20 - Kreosot
    Kreosot består av många olika ämnen och är cancerframkallande, kan ge hudbesvär hos människor och är giftigt för jord- och vattenlevande organismer. Ämnet skyddar trä från röta och termiter.

  • Tungmetaller i jord och i fasta material

Har du frågor? Ring till oss på 031-65 64 70.

2021-06-14 13:45
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)