Analysera ditt brunnsvatten!

Var femte brunn har otjänligt vatten och mer än 80 % har någon form av anmärkning. Vattenkvaliteten bör kontrolleras var tredje år.

Safe Control ombesörjer analys av brunnsvatten där mikrobiologisk, metallisk och kemisk analys görs. Om brunnen är borrad bör man även kontrollera radonhalten.

Hämta sterila kärl hos oss, tag proverna på morgonen och lämna in vattenproverna under förmiddagen. Om du är privatperson ber vi dig förskottsbetala för analysen här på vår webbshop.

Mer information om vatten finns på vår hemsida.

2017-04-19 15:50
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)