Asbest i fönsterkitt

Det har uppmärksammats att det kan förekomma asbest i fönsterkitt i hus som är byggda eller renoverade mellan åren 1940 och 1982.

Det är viktigt att man gör en miljöinventering innan man börjar med fönsterrenovering och glasarbeten.

Som alltid är det byggherren/beställaren som är skyldig att inventera byggarbetsplatsen före arbetet påbörjas, detta för att hitta miljö- och hälsofarliga ämnen.

Om man påträffar asbest skall sanering utföras och det är viktigt att detta görs på ett sådant sätt att fibrerna inte sprids i omgivningen. Ett företag som skall sanera ska ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss gärna om ni har frågor på 031-65 64 70.

2015-12-15 15:47
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)