Asbestutbildning, halvdag

Välkommen till en halvdagsutbildning där du får lära dig om hantering och hälsorisker med asbest.

Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

Utbildningen är öppen för både företag och privatpersoner och deltagaren skall efter kursen känna till vad asbest är och vart det kan finnas, ha insikter om hälsoriskerna, känna till gällande föreskrifter och lagstiftning gällande asbest, känna till byggherrens ansvar och inventering.

Mer information finns på vår hemsida: Asbestutbildning, halvdag

2019-01-08 11:58
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)