Fler luftpumpar för miljöanalyser

Fler luftpumpar för miljöanalyser

Efterfrågan på att utföra luftprovsanalyser har ökat markant och därför har vi köpt in fler luftpumpar för att kunna möta efterfrågan.

Luftpumparna kalibreras för den specifika provtagningen och kan användas avseende förekomst av:

  • Asbest
  • Kvarts-/stendamm
  • Mögel
  • PAH

Ring oss för att boka det antal pumpar ni behöver och för vilken typ av analys på 031-65 64 70.

2021-06-01 11:53
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)