Fordonstvättar - vi provtar och analyserar

Fordonstvätt av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalken.

Genom att bedriva egenkontroll ska verksamhetsutövare kunna uppfylla de krav som följer av miljöbalken och myndigheternas beslut. En del av egenkontrollen kan vara återkommande provtagningar av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen. Vi på Safe Control har certifierad personal som på plats kan ta erforderliga vattenprover för analys. 


Kontakta Catarina Wernlund hos oss för mera information, tel 031-656493.

www.safecontrol.se

2016-01-28 15:42
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)