Fordonstvättar: Har ni analyserat ert vatten?

Fordonstvättar: Har ni analyserat ert vatten?

Den bästa tidpunkten på året för provtagning av vatten från fordonstvättar är mellan november och april.

Anläggningar ska uppfylla de krav som Miljöbalken och myndigheterna har fastställt. Egenkontroller ska utföras regelbundet och en del av detta är provtagning av avloppsvattnet.

Vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Proverna analyseras utifrån förekomst av bland annat tungmetaller.

Mer information finns på vår hemsida

2017-01-04 11:53
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)