Nya regler om kvarts

Den 2 november 2015 ersätts de gamla kvartsreglerna med en ny föreskrift: Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). De nya föreskrifterna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Exponering för kvartshaltigt damm är mycket vanligt i arbetslivet. Stendamm som kan uppstå vid hantering av berg-, sten- och sandmaterial innehåller oftast kvarts. Inandning av dammpatiklar av kvarts kan orsaka silikos, så kallad stendammslunga.

Kontakta gärna vår ansvarig för miljöprovningar, Catarina Wernlund, om ni har frågor kring kvarts och andra miljö- och hälsofarliga ämnen, telefon 031-65 64 93.

2015-10-29 15:47
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)