Perioden för radonmätning är här

Perioden för radonmätning är här

Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen. De villaägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera.

För att kunna ansöka om bidrag skall en undersökning av radonhalten i inomhusluften göras. Saneringsbidraget är 50 procent av kostnaden (max 25 000 kronor). Ansökan görs genom en e-tjänst hos Länsstyrelsen eller boverket.se.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning.
- Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.
- Långtidsmätning varar under 2-3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.

Mer om radonmätning

2019-10-04 13:32
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)