Utbildning: Asbestsanering

Utbildning: Asbestsanering

Efterfrågan har varit stor och vi planerar att hålla "Asbestsanering - särskild utbildning" under 2019.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:1, 36§, skall den som leder eller ska utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material ha Särskild utbildning.

Skicka en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se så återkommer vi med mer information när datum är fastställt. 

2019-03-05 12:58
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)