Tungmetaller i fasta material

Analys med avseende på tungmetaller i fasta material.

  • Artnr: 135-1

Beskrivning av artikel

Analys av följande tungmetaller: 
Arsenik (As), Barium (Ba), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Krom (Cr), Nickel (Ni), Vanadin (V) och Zink (Zn).

Provmängd: Minst 100 gram

Analystid: 5 arbetsdagar

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)